full screen background image


B-25 Factory Times

Een uitgebreid boekwerk over de productie van de North American B-25 Mitchell. De B-25 is een middelzware bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog en is in groten getale gebruikt door met name Amerika, Engeland, Canada, Rusland en Nederland. De B-25 werd in het begin van de oorlog ontwikkeld en werd in de jaren 1942 tot en met 1945 boven nagenoeg ieder oorlogsgebied ingezet. De B-25 is nog tot lang na de oorlog gebruikt. De B-25 is in dienst geweest in vele landen en heeft, ook in vredestijd, bijna alle hoeken van de wereld gezien en is derhalve één van de meest bekende vliegtuigen uit die periode. Desondanks is er over de fabrieken waar de B-25 werd geproduceerd en over de fabricage zelf, erg weinig gepubliceerd.

Niet eerder is op deze wijze aandacht besteed aan de fabricage van dit bekende vliegtuig. Dit boek geeft aan de hand van vele foto’s een beeld van het ontstaan van de fabrieken en de assemblage van de vliegtuigen. Het laat zien hoe vele duizenden werknemers dagelijks aan de assemblage van dit befaamde toestel werkten. Zij waren de onbezongen helden en zonder hen zou een overwinning aan het front niet mogelijk zijn geweest. Onder hen waren ook vele vrouwen die ten gevolge van de grote arbeidsbehoefte meer en meer in de fabrieken gingen werken. Het boek geeft ook een kort overzicht van de landen waar de B-25 in dienst is geweest, alsmede andere relevante wetenswaardigheden met betrekking tot de productie van dit vliegtuig.

North American Aviation Inc. speelde een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van de massaproductie van vliegtuigen. Het was een vliegtuigfabriek die voortkwam uit een holding opgericht in 1928. Eén van de belangrijke pijlers van de holding in de dertiger jaren was de Fokker Aircraft Corporation of America van de beroemde Nederlander Anthony Fokker. Gedurende de Tweede Wereldoorlog bouwde North American Aviation in haar drie fabrieken in Inglewood, Kansas City en Dallas in totaal meer dan 41.000 vliegtuigen, meer dan enige andere Amerikaanse vliegtuigbouwer. Daarvan waren bijna 9.900 B-25 Mitchells. Na de oorlog richtte het bedrijf zich naast vliegtuigbouw ook op ruimtevaart en atoomenergie. Na overname door Rockwell is het bedrijf in 1996 opgegaan in het grote Boeing concern.

  • Preview
  • Een nieuwe B-25C op het fabrieksterrein van Inglewood.


    “Skyline” was de belangrijkste publicatie voor werknemers van North American Aviation.


    B-25D productie in Kansas City.